Chór Music Everywhere

Chór Music Everywhere to grupa entuzjastów wspólnego śpiewu oraz jeden z najmłodszych i najprężniej rozwijających się chórów w Trójmieście. Zespół powstał w październiku 2010 roku pod nazwą Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, a od stycznia 2016 roku przyjął nazwę Chór Music Everywhere. W jego skład wchodzą studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie czynni zawodowo, których połączyła pasja śpiewania.

 

Założycielem, dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym zespołu jest Beata Śnieg, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury chóralnej.

 

W repertuarze tego ponad 40-osobowego chóru znajdują się liczne dzieła współczesnej muzyki świeckiej, sakralnej oraz ludowej. Okazjonalnie chór wykonuje także utwory ze starszych epok, dzieła wokalno-instrumentalne oraz kolędy.

 

Chór współpracuje z czołowymi polskimi artystami, biorąc udział w ogólnopolskich trasach koncertowych, a także zapewnia oprawę muzyczną ważnych wydarzeń kulturalnych na terenie Trójmiasta.

 

Pasja, wytrwała praca, jak również poszukiwanie głębi muzyki przyniosły chórowi wiele osiągnięć oraz nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach.