ZARZĄD

Zarząd Chóru Music Everywhere jest tożsamy z Zarządem Stowarzyszenia Music Everywhere. Służy on zespołowi poprzez harmonizowanie pracy pięciu sekcji: administracyjnej, chóralnej, personalnej, finansowej i promocyjnej.

PREZESI CHÓRU