top of page

Music Everywhere

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres rejestrowy i korespondencyjny
ul. Lęborska 3B, 80-306 Gdańsk

dane ewidencyjne
NIP: 5842809213, REGON: 520117030

Zamówienia koncertów, zapytania:
koncerty@musiceverywhere.pl

Zamówienia grupowe biletów:
bilety@musiceverywhere.pl

Media, promocja, PR:
promocja@musiceverywhere.pl

bottom of page